Nerazzurri’yi seçtim çünkü onlar büyük tutkular? olan bir tak?m

June 8, 2020 12:01 pm Published by

Nerazzurri’yi seçtim çünkü onlar büyük tutkular? olan bir tak?m

Real Madrid, yaln?zca ?spanyol taraftarlar?n say?s?nda Barcelona’y? geride b?rakt?. ?spanyol hayranlar düzeyindeki s?ralama ?u ?ekildedir:

Barça, ‘2012 Sosyal Medya Listesi Ba?l?klar?’nda referans

Barça, sosyal a?larda da lider

Real Madrid: 2,547,152 takipçi FC Barcelona: 2,329,786 takipçi Decathlon Spain: 2,197,817 takipçi

FC Barcelona, ??bu ö?leden sonra Los Cármenes Stadyumlar?nda Endülüslülere kar?? oynayacaklar? Granada’da. Azulgranalar ayn? Pazar günü Piqué’nin teknik kararla ve Leo Messi’nin ask?ya al?nmas?yla büyük yoklu?uyla seyahat ettiler.

04/02/2017

13: 41’de CEST

Javier Miguel

Spor ?ngilizcesi

Barcelona, ??La Liga çat??mas? öncesinde art?k Granada’da

Katalanlar, idollerini görmeyi bekleyen ancak ekibi çevreleyen muazzam güvenlik önlemleri nedeniyle otele giderken Katalanlar?n varl???ndan zar zor yararlanabilen yüz hayran?n huzurunda toplama oteline geldi. geli?lerinde. 

Luis Enrique’nin adamlar?n? sadece ayn? otelin içinde bulunan hayranlar yak?ndan görebiliyordu. Luis Suárez en çok be?enilenlerden biriydi.

Alt?nc? s?radaki umutlar?, Inter’i yendikten sonra gerçe?e dönen bir Sassuolo’ya kar?? tam ödeme gücü ile galip gelen bir Atalanta taraf?ndan canl? tutulur. Neroverdi’nin kalecisi Consigli, gollere yol açan iki ciddi hata ile Bergamo tak?m?n?n ana müttefikiydi.

01/27/2018

20: 56’da CET

Jonathan Moreno

VER? SAYFASI

Bir dizi

SAS

0-3

ATA

Sassuolo

Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan (Ragusa, 76 ‘); Berardi, Falcinelli (Matri, 55 ‘), Politano (Scamacca, 91’).

Atalanta

Gollini; Castagne, Toloi, Masiello, Palomino, Gosens (Hateboer, 73 ‘); Freuler, Cristante (Mancini, 91 ‘), De Roon; ?liçik, Cornelius (Petagna, 60 ‘).

Hedefler

0-1 M.30 Masiello. 0-2 M.84 Cristante. 0-3 M.90 Freuler

Hakem

Valeri. TA: Goldaniga (2A, 97 ‘).

Alan

Mapei Stadyumu-Città del Tricolore

?lk büyük yakla??m Gasperini taraf?ndan gerçekle?tirildi. Andreas Cornelius, hedefe ula?may? ba?aramayan alan?n içinde ölü bir topla kendini buldu. Bu ilk korkunun üstesinden gelerek, ye?il ve siyah topu almaya çal??t?. Ancak Lombardlar ikinci ?anslar?n? affetmeyeceklerdi. Bergamo’dakiler yar?m saatlik oyundan sonra öne geçti. Sol taraftan bölgenin kalbine servis yapan yandan serbest vuru?, ç?k???n? kötü bir ?ekilde ölçen Consigli ve hücuma dahil olan Masiello, file alt?n? itmek için sadece ba??n? koymak zorunda kald?. 

Dybala kendini Messi’nin beslenme uzman?n?n ellerine teslim ediyor

Rafinha: “Hala bir hedefi nas?l kutlayaca??m? bilmiyorum”

‘Neroverdi’ aradan sonra tepki gösterdi ve Matteo Politano’nun botlar?n? ba?lamak için çok net bir zevk ald?, ancak f?rlat??? tahtaya çarpt?. Dakikalar sonra hakem, Cristante’nin att??? golü iptal etmek için VAR’? kulland?. Evet, 84 ‘golü skorbord’a yükselecekti. Cristante, gev?ek bir topu kurtarmak için da??n?k bir oyundan yararland? ve Consigli’yi çapraz bir vuru?la yendi. Halihaz?rda ek olarak, Atalanta, Consigli’nin temizlemede yapt??? yeni bir hatan?n ard?ndan galibiyeti tamamlayacakt?. Freuler topun avantaj?n? kullanarak saha d???ndan 0-3 yapt?. 

Edinson Cavani https://goldbets.top/en-iyi-siteler/, PSG tarihinin ?imdiden en golcü oyuncusu. Montpellier’e kar?? Uruguayl?, on dakika sonra kutuyu açt? ve 157 numaral? hedefine ‘Parisien’ olarak ula?arak, kulübün film yap?mc?lar? listesinin ba??nda Ibrahimovic’ten ayr?ld?. Neymar, iki gol att? ve Di María galibiyeti tamamlad?. Unai Emery üyeleri, üç noktay? parlak performanstan daha pragmatik bir ?ekilde almak için resen çekildi.

01/27/2018

20: 44’te CET

X. Serrano

VER? SAYFASI

LEAGUE 1

PSG

4-0

PZT

Paris Saint Germain

Areola; Meunier, Silva (Marquinhos, 46 ‘), Kimpembe, Kurzawa; Draxler (Pastore, 67 ‘), Lo Celso, Rabiot (Nkunku, 77’); Maria, Cavani, Neymar deyin.

Montpellier

Lecomte; Mendes, Hilton, Congre; Mulere Mukiele (Dolly, 77 ‘), Sambia, Skhiri, Lasne, Cozza; Mbenza (Ninga, 64 ‘), Sio (Camara, 64’).

Hedefler

1-0 M 11 Cavani. 2-0 M 40 Neymar (kalem). 3-0 M 70 Di Maria. 4-0 M 82 Neymar.

Hakem

Schneider. TA: Cavani (13 ‘) / Mendes (39’), Skhiri.

Olaylar

Yakla??k 45.000 ki?iden önce Prensler Park?’nda.

Ba?kentin topu her zamanki h?z ve ak??kanl?kla hareket ettirmedi?i do?ru olsa da, Paris Saint-Germain maç?n ritmini her zaman belirledi. Lider on dakikada önde olacakt?. Neymar sol kanattan ald? ve topu Rabiot’a verdi, ilk dokunu?ta ve alt çizgide Cavani topu zevkle filenin arkas?na itti?i küçük alan?n kalbine dü?ük bir merkez koydu. 

Parisliler maç? uyuyarak topu tekeline ald?lar ve herhangi bir rakip reaksiyon seçene?ini etkisiz hale getirdiler. 20 dakika sonra mesafeleri art?rmay? ba?ard?lar, ancak bir savunmac?, Uruguayl? gol atmaya haz?rlan?rken Di María’n?n milimetresini Cavani’ye yönlendirdi. Mbappé olmadan Arjantinli, PSG’nin en istikrars?zla?t?r?c? sald?rgan? olarak yerini ald?. Draxler’in yararland??? temelde güzel bir inek kuyru?u bunun en iyi örne?iydi. 

Paris Saint-Germain, oyunun tüm a?amalar?na hakim oldu ve ikinci golün dü?mesi an meselesiydi. Amaç aradan önce gelirdi. Alan?n d???ndan Draxler’?n güçlü bir ?utu, Mendes’in koluna çarpt?. Hakem on bir metreyi i?aret etmekte tereddüt etmedi ve Neymar, Lecompte’yi dire?e vuran bir ?utla azami cezay? uygulamas?nda kand?rd?. Herhangi bir ?üpheyi gidermek için Cavani, golün ard?ndan Brezilyal? y?ld?za sar?lan ilk tak?m arkada??yd?. 

Güneylilerin topu daha fazla tart??t?klar? ve dezavantajlar?n? birden fazla seferde uzun bir ?utla ortadan kald?rabildikleri do?ru olsa da, ara oyunun senaryosunu de?i?tirmedi. Ancak, Areola çok çözücü sopalar?n alt?nda kald?, ziyaretçiler Montpellier geli?mi? hatlar? denemelerini etkisiz hale getirdi ve PSG’ye mahkum edildi. Pastore, sa? kanatta Meuinier’in geli?i için d??ar?dan derin bir pas att? ve Frans?z ?eridi, Di María’n?n ????a 3-0′? yükseltecek hassas bir çapraz ?ut ba?layaca?? yerde geri döndü. 

Hedef: PSG, Neymar’a ?ampiyonlar Ligi’ni kazan?rsa Real Madrid ile pazarl?k sözü verdi

Neymar’?n tekrar gülümsemesi için be? ipucu

Bal?k sat?ld?n ama Neymar hala daha fazlas?n? istiyordu. Hakem, ’10’un gol atmadan önce elinin topu kontrol etmesine yard?mc? oldu?unu anlad??? için sondan on be? dakika sonra bir hedefi iptal etti. Eski azulgrana, dördüncü ve son hedefi parlak olana yükselterek bu eylemi telafi edecektir. Cavani’ye asist yapan ve Lecomte ayr?lmadan önce yerlilerin istedi?i gibi gol atabilmesi için topu Neymar’a veren Di María liderli?indeki ba? döndürücü kontra atak.

Inter Milan’?n Barcelona’dan kiral?k olarak ald??? yeni transfer Rafinha, Inter Milan taraftarlar?n?n kendisine sosyal a?lar üzerinden sordu?u sorular? yan?tlad?. Hatta Çin’den bile sorular sorulan Rafinha, kendisiyle tan??mak isteyen hayranlar?na baz? anekdotlar? ve ki?isel deneyimleri anlatt?.

25 Oca 2018, 7:47 pm CET

Rafinha

Rafinha, “Gerçekten oynamak istiyorum, motive oldum ve her ?eyin gelmesine haz?r?m. Kendimi iyi hissediyorum, çok iyi ve gerçekten ilk ç?k???m? yapmak istiyorum.” Eski Barcelona oyuncusu, “Nerazzurri’yi büyük h?rslar? olan bir tak?m oldu?u için seçtim. Hedefi kutlad???m için henüz dü?ünmedim, ancak kesinlikle özel bir ?ey olacak” dedi.

Yeni meslekta?lar?yla ilk temas? da olumlu oldu. Rafinha, “Mauro Icardi beni etkiledi. Onu çocukken hat?rl?yorum ve ?imdi çok daha olgun görüyorum. ?lk e?itim seanslar?nda Villarreal’de geçirdi?i zaman? hat?rlad???m Borja Valero’dan etkilendim” dedi.

Alcántara ailesinin en küçü?ü bir kez daha ailenin kendisi için ta??d??? önemi vurgulad?: “Aile benim için her ?eydir. Sakatl???mdan sonraki bu rehabilitasyon dönemi boyunca arkada?lar?m bana çok yak?nd?. O anlarda güçlü olmal?s?n ve zihinsel olarak sa?lam kal?n, her zaman her ?eyi vermeyi dü?ünün “.

Hobiler

Daha ki?isel bir düzeyde Rafinha, “Gitar çalmay? seviyorum. Müzik, ?ark? söyleyemesem bile rahatlamama ve dikkatimi da??tmama yard?mc? oluyor. Aç?k mavi en sevdi?im renktir. Hayranlardan birçok mesaj ald?m. bu yeni a?amaya destekleri “.

“H?rsl?y?m ve Inter’i ?ampiyonlar Ligi’ne götürmek istiyorum. Zafer aray???nda olan taraftarlara her ?eyi verece?im,” diyen Rafinha, “Bana bir süre önce Inter’i sorsalar, dü?ünüyordum. Adriano, “?mparator”. Buraya gelmeden önce Miranda ve Icardi ile çok konu?tum. “

Sonunda önlü?ü için 8 say?s?n? seçti?ini söyledi: “Olimpiyat Oyunlar?nda bile bana her zaman ?ans getirdi.”

Rafinha’n?n sevgi dolu veda mesaj?

Thiago’den Rafinha’ya: bir ?eyler de?i?iyor

Eski Atlético de Madrid oyuncusu Portekizli Paulo Futre, bu Pazartesi günü vatanda?? Joao Félix’in “sava?a, dövü?e çok haz?r oldu?unu” vurgulad? ve rojiblanco giymi? “alt?n çocu?u” görmenin “inan?lmaz mutlulu?unu” vurgulad?.

07/08/2019

Saat 15: 56’da CEST

“?ki ay veya daha uzun bir süre önce ‘alt?n çocu?un’ Madrid, Barselona, ??Paris Saint Germain, Manchester, Juve’ye gitti?ini duydum … Buraya geldi?ini görünce inan?lmaz bir mutluluktu.

Categorised in:

This post was written by admin

Comments are closed here.